foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Време е за училище! Учим, докато играем! При нас е лесно, забавно и успешно!

СУ "Христо Ботев" Бр. Даскалови

Официален сайт на СУ "Христо Ботев" с. Братя Даскалови

Форма за вход

Календар

Полезни неща

  1. Календар
  2. Карта
next
prev

Кой е тук

В момента има 51  гости и няма потребители и в сайта

П Р О Е К Т BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичните знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/

АНКЕТНА КАРТА. за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час
 
 
Проект "Твоят час" 2017-2018 г.
 
Група  за извънкласни дейности  за занимания по интереси "Сръчни ръце"
Ръководител: Жана Видева
 
Група за извънкласни дейности  за занимания по интереси "Хайде да спортуваме"
Ръководител: Тихомир Танев
 
Група  за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ 1-4 клас
Ръководител: Радостина Илиева
 
Група  за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ 5-7 клас
Ръководител: Имел Жекова
 
Снимки от различните изяви по проекта можете да видите в меню ГАЛЕРИЯ на сайта!
 
Прокт  BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"..
В рамките на проекта се осигуряват технически устройства за преодоляване на последиците от пандемията от COVID 19, осигуряване на устройства по време на ОРЕС обучението на ученици от уязвими среди. Провеждат се обучения на ученици, родители и медиатори за работа в електронна среда, за да се предотврати отпадането от училище. 
 
 
 

© 2024 СУ "Христо Ботев" с. Братя Даскалови Всички права запазени.