Отчети на бюджета

2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.

Заповед на кмет за утвърждаване на бюджета за 2017 г.

2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г.

Заповед на кмета на община Братя Даскалови за утвърждаване на бюджета- 2018 г.

Заповед на кмета на община Братя Даскалови за утвърждаване на бюджета- 2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.09.2019 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.

Заповед на Кмета на община Братя Даскалови за утвърждаване на бюджета -2020г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. -

Заповед на Кмета на община Братя Даскалови за утвърждаване на бюджет 2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.