foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Време е за училище! Учим, докато играем! При нас е лесно, забавно и успешно!

СУ "Христо Ботев" Бр. Даскалови

Официален сайт на СУ "Христо Ботев" с. Братя Даскалови

Форма за вход

Календар

Полезни неща

  1. Календар
  2. Карта
next
prev

Кой е тук

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

Организация на учебния ден 2021/2022 г.

Правилник за дейността на училището 2020/2021 г.

Етичен кодекс

Годишен план 2021-2022 г.

Процедура за извиняване на отсъствията на учениците

Стратегия за развитие на училището

Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

Програма за предоставяне на равни възможности

Алгоритъм за преминаване в електронна среда

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 г.

Правилник за вътрешният трудов ред в училище 2020/2021 г.

График за провеждане на контролни и класни работи за 2020/2021 г.

Програма и план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при СУ"Христо Ботев" с. Братя Даскалови

Вътрешни правила за организация на работната заплата

Обява за набиране на предложения за доставка по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"

БДП план 2021-2022 г

Програма ГЦОУД

Графици консултации родители и ученици

© 2022 СУ "Христо Ботев" с. Братя Даскалови Всички права запазени.