foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Време е за училище! Учим, докато играем! При нас е лесно, забавно и успешно!

СУ "Христо Ботев" Бр. Даскалови

Официален сайт на СУ "Христо Ботев" с. Братя Даскалови

Форма за вход

Календар

Полезни неща

  1. Календар
  2. Карта
next
prev

Кой е тук

В момента има 32  гости и няма потребители и в сайта

Училищен учебен план 2018/2019 г.

Правилник за дейността на училището 2017/2018 г.

Етичен кодекс

Годишен план

Процедура за извиняване на отсъствията на учениците

Стратегия за развитие на училището

Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

Програма за предоставяне на равни възможности

Училищен учебен план 2017/2018 г.

Училищен план-прием за учебната 2018/2019 г.

Правилник за вътрешният трудов ред в училище 2018/2019 г.

График за провеждане на контролни и класни работи за I срок на 2018/2019 г.

Програма и план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства при СУ"Христо Ботев" с. Братя Даскалови

Вътрешни правила за организация на работната заплата

Обява за набиране на предложения за доставка по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"

© 2021 СУ "Христо Ботев" с. Братя Даскалови Всички права запазени.